BRASS2HOME บราสทูโฮม กระทะทองเหลือง เครื่องใช้ทองเหลือง กระทะย่างเนื้อ กระทะย่างเกาหลี

กระทะย่างเกาหลี

กระทะย่างเกาหลี หมูกะทะ เป็นกระทะทำด้วยทองเหลืองแท้ เหมาะสำหรับการย่างอาหารรับประทาน

แสดง 1-3 จาก 3 รายการ