BRASS2HOME บราสทูโฮม กระทะทองเหลือง เครื่องใช้ทองเหลือง กระทะย่างเนื้อ กระทะย่างเกาหลี

กระทะย่างเกาหลีพร้อมเตา

กระทะย่างเนื้อทำด้วยทองเหลือง เหมาะใช้ ปิ้งย่างสไตล์ หมูกระทะ หรือ ยากินิคุ ภายในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือ ร้านอาหารชั้นนำ
แสดง 1-7 จาก 7 รายการ