BRASS2HOME บราสทูโฮม กระทะทองเหลือง เครื่องใช้ทองเหลือง กระทะย่างเนื้อ กระทะย่างเกาหลี

บทความ

Brass2Home ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

24-08-2554 23:13:04น.
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกคนของ Brass2Home ทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลูกค้าของ Brass2Home สามารถเชื่อใจได้ว่า ร้านค้า Brass2Home มีตัวตนจริง และเป็นร้านค้าที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย click ไปที่ http://www.dbd.go.th/edirectory/

ลูกค้าสามารถตรวจสอบหนังสือจดทะเบียนได้โดยการ Download เอกสารที่แนบนี้ หรือ ไปที่ URL ข้างล่างนี้
http://www.dbd.go.th/edirectory/paper/?id=0121540020265&st=1

ลูกค้าที่เป็น บริษัท หรือหน่วยงานราชการ หากต้องการเอกสารเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ sales@brass2home.com